Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.  784 940 025,  pid@pid.org.pl

Sukcesja na stanowisku prezesa PID

Beata Binek nowym prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów

 

Warszawa, 11 czerwca 2014: Rada Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów powołała na stanowisko prezesa mec. Beatę Binek. Andrzej S. Nartowski przechodzi na emeryturę. Formalne objęcie stanowiska prezesa PID przez Beatę Binek nastąpi 1 lipca 2014 r.


Andrzej S. Nartowski (71 lat), jeden z fundatorów i współtwórców Polskiego Instytutu Dyrektorów, kierował nim od 2006 r. „Dobrze rozpoznawalna na rynku kapitałowym misja PID to dążenie do wysokich standardów, przejrzystych zasad i dobrych praktyk. Droga do tych celów wciąż daleka, ale postęp jest niezaprzeczalny” – ocenia odchodzący prezes. Zapowiedział, że będzie kontynuować działalność publicystyczną, w tym blog o corporate governance.

 

Beata Binek (42 lata) zdobywała doświadczenie zawodowe w Polsce i za granicą w międzynarodowych kancelariach prawnych, a także w dziale prawnym Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestniczy w licznych projektach Polskiego Instytutu Dyrektorów.

 

Obecnie w większości dużych polskich spółek i aktywnych na polskim rynku globalnych korporacji istnieje świadomość znaczenia corporate governance. Chciałabym, aby wzrosła ona w średnich i małych spółkach. Jest ich znacząco więcej, a przez to mają one większy wpływ na wzrost gospodarczy” – powiedziała nowopowołana pani prezes. I dodała: „Corporate governance (ład korporacyjny) wciąż jest za mało doceniany. W ciągu 25 lat gospodarki wolnorynkowej polskie spółki nauczyły się skutecznie radzić sobie w nowej rzeczywistości i konkurować z firmami zagranicznymi. Odkryły korzyści płynące ze stosowania narzędzi marketingu. Zdały sobie sprawę jak ważne jest zarządzanie finansami, planowanie finansowe i controlling – a nie wyłącznie księgowość, w dodatku prowadzona głównie dla celów podatkowych. Spółki coraz częściej za swoje istotne aktywo uważają pracownika. Inwestując w ludzi, inwestują także w swój rozwój i wizerunek. Te obszary działalności spółek rozwinęły się, ponieważ wynikały z doraźnych potrzeb: opłacalności biznesu, zachęcenia klientów i pozyskiwania pracowników. Natomiast corporate governance, który jest nadrzędny wobec tych obszarów – koncentruje je i organizuje – bywa nieprawidłowo utożsamiany ze sztucznymi procedurami i barierami ograniczającymi swobodę działalności. Natomiast prawidłowe postrzeganie corporate governance może decydować o harmonijnym, długookresowym rozwoju wewnętrznym spółek. Cele szczegółowe, jako element taktyczny, nie powinny dominować w organizacji wewnętrznej spółki, przesłaniać cele jej rozwoju strategicznego, który bez płynnego współdziałania właścicieli, zarządu i nadzoru napotyka na poważne ograniczenia. Corporate governance stara się określać współzależności i relacje. Jeżeli zarząd nie rozumie właścicieli, a nadzór nie zna celów strategicznych, to rozwój spółki nie jest właściwie kontrolowany i wystawiony jest na więcej ryzyk. Należy przybliżać uczestnikom rynku, że corporate governance nie ma charakteru ograniczających procedur, ale wiąże się z poukładaniem relacji – tak, by każdy rozumiał swoją rolę w spółce i wiedział, w jakim kierunku ona zmierza. Takie rozumienie corporate governance ma kapitalne znaczenie! Od lat krzewieniem tej wiedzy zajmuje się Polski Instytut Dyrektorów. Będzie on dysponować narzędziami dzielenia się nią w zakresie kompleksowości corporate governance i uczynienia go przyjaznym dla spółek – postrzeganym przez pryzmat korzyści, a nie obowiązków”.

 

Beata Binek jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Kierowała zespołami capital markets w międzynarodowych kancelariach prawnych. Doradzała przy transakcjach na rynku kapitałowym: przejęciach, łączeniach, podziałach i wprowadzaniu spółek na GPW. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na tym wydziale. Ukończyła także program Executive MBA University of Minnesota (WEMBA). Jest autorką publikacji dotyczących zagadnień prawnych rynku kapitałowego.

 

 

Biuro prasowe:

Beata Milewicz, e-mail: beata.milewicz@secretservices.pl tel: 508 051 138