Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.  784 940 025,  pid@pid.org.pl

Jak do nas dołączyć

Polski Instytut Dyrektorów, niezależna fundacja pozarządowa o sporym dorobku
i ugruntowanej reputacji, zaprasza do współpracy osoby i instytucje zainteresowane problematyką rynku kapitałowego: