Od 1 stycznia 2018 roku działalność gospodarcza PID jest zawieszona.
Od 1 stycznia 2018 roku prezesem zarzadu PID dr. Wiesław Rozłucki.
Obecny adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa