Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,  pid@pid.org.pl