Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.  784 940 025,  pid@pid.org.pl

Finanse przedsiębiorstw w praktyce - vademecum dla niefinansistów


KONFERENCJA AKADEMII POLSKIEGO INSTYTUTU DYREKTORÓW

20 kwietnia 2011 r., hotel Marriott, Warszawa

 


I. Sprawozdawczość finansowa, audyt oraz ocena kondycji i wyników przedsiębiorstwa


9.30 – 11.00 SESJA I

 • Podstawowe terminy finansowe i księgowe
 • Standardy rachunkowości i zasady rachunkowości finansowej
 • Rachunkowość grup kapitałowych
 • Sprawozdania finansowe i raporty roczne

11.00 – 11.15 przerwa na kawę

11.15 – 12.30 SESJA II

 • Kreatywna rachunkowość
 • Audyt finansowy
 • Podstawowe wskaźniki finansowe
 • Ocena wyników firmy i osiągnięć kierownictwa

12.30 – 13.15 przerwa na obiad

 

II. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa oraz decyzje inwestycyjne


13:15 – 14:30 SESJA III

 • Pomiar i czynniki wartości przedsiębiorstwa
 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Struktura i koszt kapitału

14.30– 14.45 przerwa na kawę

14.45 – 16.00 SESJA IV

 • Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Fuzje i przejęcia jako decyzje inwestycyjne
 • Sesja pytań i odpowiedzi