Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.  784 940 025,  pid@pid.org.pl

Kary za naruszanie obowiązków informacyjnych - MAR, KNF, KPA


 

 

 

Kary za naruszenie obowiązków informacyjnych -

 

 

MAR, KNF, KPA

 

 

 

8 września (piatek) 2017 r.


Miejsce: podamy w późniejszym terminie

 

Rozporządzenie MAR obowiązuje już niemal od roku. Emitenci zdążyli już nauczyć się i dostosować do nowych przepisów. Jednak to, czego spółki obawiały się najbardziej - drastycznie podwyższone kary za naruszenia obowiązków informacyjnych - zacznie obowiązywać dopiero od 6 maja tego roku. Z początkiem czerwca ma też wejść w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która ureguluje procedurę wymierzania kar administracyjnych, w tym kar nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Opóźnienie w implementacji przepisów karnych MAR było korzystne dla rynku. Dało spółkom czas na jazdę testową nowych przepisów bez ryzyka poważnych kar. Teraz jednak czas na naukę się skończył, przychodzi czas egzaminu. Każdy emitent może popełnić błąd przy raportowaniu, ale od teraz, przy nowym poziomie kar, konsekwencją takiego błędu może być nawet upadłość emitenta lub utrata osobistego majątku jej menadżerów. Jeżeli MAR miał być rewolucją, to być może właśnie teraz rozpoczyna się jej okres jakobiński - gdzie nikt nie ma immunitetu od wysokich kar nakładanych przez wyposażonego w szerokie plenipotencje nadzorcy.

 

Warsztat Polskiego Instytutu Dyrektorów skupia się na Rozporządzeniu MAR w kontekście możliwych sankcji za naruszenie obowiązków informacyjnych. Łącząc opis nowych przepisów karnych i proceduralnych oraz analizę dotychczasowej praktyki KNF i rzeczywistych przypadków kar nakładanych na spółki postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania:

 

• Czy MAR zmienił politykę kar nakładanych przez KNF?
• Jak praktycznie wygląda postępowanie w sprawie nakładania kar?
• Co się zmieni po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego?
• Czy istnieje cennik kar?
• Co KNF bierze pod uwagę przy wymiarze kary?
• Czy warto dobrowolnie przyznać się do błędu w raportowaniu?
• Jak bardzo poważny musi być błąd w raportowaniu, aby KNF pociągnął do odpowiedzialności członka zarządu?
• Kto jeszcze w spółce może być personalnie odpowiedzialny?
• Jakie okoliczności łagodzące powołać?
• Jak przygotować się na postępowanie przed KNF?
• Przyszło pismo z Komisji. Co robić?
• Plac Powstańców za zamkniętymi drzwiami. Jak wygląda rozprawa w związku z wymierzeniem kary?
• Czy warto zaskarżać do sądu decyzję o karze?
• Wykładowcami będą doświadczeni prawnicy z kancelarii Baker McKenzie. Radca prawny Konrad Konarski ma wieloletnie doświadczenie doradcy dla spółek giełdowych. Profesor Paweł Wajda jest współtwórcą komentarza do ustawy o ofercie publicznej i wielokrotnie występował jako pełnomocnik w postępowaniach przed KNF.
• Czy członek zarządu może scedować swoje kompetencje?

 

Warsztat kierowany jest do członków zarządów i rad nadzorczych, a także do dyrektorów departamentów prawnych, compliance, audytorów i doradców finansowych, IR i nadzoru korporacyjnego.