Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel.  784 940 025,  pid@pid.org.pl

Common Reporting Standard - praktyczne zagadnienia


 

 

 

Common Reporting Standard - praktyczne zagadnienia28 czerwca (środa) 2017 r.

Polonia Palace Hotel (sala Toronto), Warszawa


Obowiązek wymiany informacji podatkowych pomiędzy państwami jest juz faktem. Instytucje finansowe w Polsce muszą przestrzegać określonych w ustawie odpowiednich procedur raportowania rachunków, identyfikacji klientów, czy nalezytej staranności. Zagadnienia praktyczne zostaną uzupełnione informacjami na temat sankcji nakładanych prze Common Reporting Standard i kodeks karny skarbowy.

 

Agenda:

09.30                 Rejestracja i poranna kawa

10:00 – 11:00     Wprowadzenie do Common Reporting Standard (CRS)

11:00 – 12:30     Identyfikacja nowych klientów instytucjonalnych

12:30 – 13:00     Przerwa na lunch

13:00 – 13:30     Identyfikacja klientów indywidualnych i instytucjonalnych istniejących oraz

z okresu przejściowego

13:30 – 14:00     Identyfikacja nowych klientów indywidualnych

14:00 – 15:00     Raportowanie, sankcje, pozostałe zagadnienia

 

 

Warsztat przeznaczony jest dla członków zarządów, rad nadzorczych oraz dyrektorów odpowiedzialnych za wdrożenie regulacji CRS w instytucjach finansowych, w szczególności w bankach, zakładach ubezpieczeń, SKOK-ach.