Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. 22 582 95 30, fax 22 582 97 48,  pid@pid.org.pl

Polski Instytut Dyrektorów

POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW służy corporate governance – „ładowi korporacyjnemu”. Inspiruje i krzewi dobre praktyki na rynku kapitałowym, wspomaga doskonalenie wiedzy zarządów i rad nadzorczych, krzewi klimat sprzyjający zaufaniu do rynku i jego instytucji. PID działa w formie fundacji non profit. Jej działalność finansowana jest przez Mecenasów i Uczestników Fundacji oraz ze środków pozyskiwanych z własnej działalności gospodarczej.

 

Najważniejsze przedsięwzięcia:

  • Przegląd Corporate Governance kwartalnik, jedyne w Polsce pismo poświęcone problematyce  corporate governance adresowane głównie do praktyków
  • Akademia PID konferencje, konsultacje i warsztaty adresowane do środowiska corporate governance
  • Seminaria - otwarte dla rynku, organizowane w rytmie codwutygodniowym spotkania na temat najbardziej aktualnych aspektów corporate governance w Polsce i na świecie
  • Korpus PID - lista kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych
  • Stanowiska PID - wobec istotnych problemów rynku

Aktualności

  • PID wraz z platformą BOOMWAY.PL prowadzi w woj. opolskim projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: kompleksowe wsparcie szkoleniowe dla firm z sektora MSP z woj. opolskiego nr POKL.08.01.01-16-183/12. W ramach projektu prowadzimy cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Więcej informacji na www.msp-opole.pl oraz tutaj
  • Głos ecoDa w konsultacjach EU dotyczących równości w radach nadzorczych: EU Commission Consultation on Gender Equality in Corporate Board Rooms
  • Zapraszamy do lektury polskiej edycji wskazówek Corporate governance dla spółek nienotowanych przygotowanych przez ecoDa. Wydanie polskie przygotowane we społpracy z BGK, KPMG i Get It. Plik do pobrania tutaj.