Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. 22 582 95 30, fax 22 582 97 48,  pid@pid.org.pl

Polski Instytut Dyrektorów

POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW służy corporate governance – „ładowi korporacyjnemu”. Inspiruje i krzewi dobre praktyki na rynku kapitałowym, wspomaga doskonalenie wiedzy zarządów i rad nadzorczych, krzewi klimat sprzyjający zaufaniu do rynku i jego instytucji. PID działa w formie fundacji non profit. Jej działalność finansowana jest przez Mecenasów i Uczestników Fundacji oraz ze środków pozyskiwanych z własnej działalności gospodarczej.

 

Najważniejsze przedsięwzięcia:

  • Przegląd Corporate Governance kwartalnik, jedyne w Polsce pismo poświęcone problematyce  corporate governance adresowane głównie do praktyków
  • Akademia PID konferencje, konsultacje i warsztaty adresowane do środowiska corporate governance
  • Seminaria - otwarte dla rynku, organizowane w rytmie codwutygodniowym spotkania na temat najbardziej aktualnych aspektów corporate governance w Polsce i na świecie
  • Korpus PID - lista kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych
  • Stanowiska PID - wobec istotnych problemów rynku

Aktualności

  • Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na 8 konferencję POLRISK, którą Polski Instytut Dyrektorów objął patronatem:
W sesji I - gościem specjalnym będzie Pan George Stratts, President Global AIG Property z USA, który powie o trendach w zakresie ubezpieczeń majątkowych (Property Insurance). Następnie Pan Rafał Firląg, konsultant Marsh opowie o doświadczeniach w zakresie współpracy z menedżerami ryzyka polskich przedsiebiorstw przy s zacowaniu ryzyka majątkowego (Property Risk). Zapraszamy w szczególności tych z Państwa, których firmy posiadają aktywa, majątek o dużej wartości - obaj prelegenci przekażą najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w tym obszarze.

 

W sesji II - prelegentami będą Członkowie Stowarzyszenia Polrisk, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem ryzkiem. Podzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie. W sesji tej  zaprezentowane zostaną także Wyniki Europejskiego Badania FERMA  dot. zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami, profil europejskiego menedżera ryzyka

W sesji III – przedstawione zostanie spojrzenie na zarządzanie ryzkiem z perspektywy KNF , możliwości wykorzystywania doświadczenia podmiotów nadzorowanych w zakresie zarządzania ryzykiem z perspektywy wymagań regulacji unijnych przez sektor niefinansowego oraz relacje pomiędzy zarządzana ryzykiem a zarządzaniem kryzysowym. Na zakończenie praktycy zarządzania ryzkiem  będą odpowiadać na pytania uczestników konferencji.

Po konferencji przewidujemy koktajl i sesję networkingową.

Formularz zgłoszeniowy, agenda i program konferencji w załączeniu i na naszej stronie: http://polrisk.pl/viii- konferencja-polrisk-zarzadzanie-ryzykiem-polskie-studium-przypadku/

Dla członków Polskiego Instytutu Dyrektorów zniżka 50 %