Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel.  784 940 025,  pid@pid.org.pl

Polski Instytut Dyrektorów

POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW służy corporate governance – „ładowi korporacyjnemu”. Inspiruje i krzewi dobre praktyki na rynku kapitałowym, wspomaga doskonalenie wiedzy zarządów i rad nadzorczych, krzewi klimat sprzyjający zaufaniu do rynku i jego instytucji. PID działa w formie fundacji non profit. Jej działalność finansowana jest przez Mecenasów i Uczestników Fundacji oraz ze środków pozyskiwanych z własnej działalności gospodarczej.

 

Najważniejsze przedsięwzięcia:

 • Akademia PID konferencje, konsultacje i warsztaty adresowane do środowiska corporate governance
 • Seminaria - otwarte dla rynku, organizowane w rytmie codwutygodniowym spotkania na temat najbardziej aktualnych aspektów corporate governance w Polsce i na świecie
 • Korpus PID - lista kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych
 • Stanowiska PID - wobec istotnych problemów rynku

Aktualności

Konferencja KIBR

Dwa światy: audytora i biznesu. Jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo.

3 czerwca 2016, Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie

Konferencja Regionalnego Oddziału, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Jak uzyskać realną wartość biznesową ze spotkania "dwóch światów"? Jaki jest styl pracy Audytora XXI wieku?

Zapraszamy w imieniu organizatorów na pierwsze środowiskowe wydarzenie, które łączy światy audytorów i biznesu

 

 

Polski Instytut Dyrektorów, jako partner instytucjonalny wydarzenia, serdecznie zaprasza na tegoroczny VI Europejski Kongres Finansowy, który odbędzie się 13-15 czerwca 2016 w Sopocie w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton.

Zainicjowany w 2011 roku Europejski Kongres Finansowy jest debatą o bezpieczeństwie i stabilności Unii Europejskiej. Debatą o dobrych rozwiązaniach dla wspólnego sukcesu Polski i UE. Celem Kongresu jest również prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych debatach na temat rozwoju i bezpieczeństwa.

Europejski Kongres Finansowy 2016 otworzą wystąpienia oraz debaty poświęcone tematom:

 • Jaka przyszłość Polski w Europie?
 • Jaka przyszłość Europy? Możliwe scenariusze
 • Rynek kapitałowy zastąpi banki w finansowaniu rozwoju gospodarczego – debata oksfordzka
 • Rozwój sektora finansowego i jego wpływ na gospodarkę

W programie drugiego i trzeciego dnia Kongresu znajdą się liczne debaty równoległe, dotyczące głównych obszarów tematycznych Kongresu, jakimi są:

 • Stabilność sektora finansowego,
 • Strategie, biznes i ryzyko na rynkach finansowych,
 • Innowacje, internacjonalizacja i nowe technologie,
 • Finansowanie rozwoju infrastruktury.

Wśród zaproszonych gości są m.in. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego, Martin Blessing, Prezes Zarządu Commerzbank, Joschka Fischer, Wicekanclerz Niemiec w latach 1998 – 2005, Yves Mersch, Członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego, Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju, Roberto Nicastro, Dyrektor Generalny  UniCredit w latach 2010-2015, Klaus Regling, Dyrektor Zarządzający Europejskiego Mechanizmu Stabilności.

Już dzisiaj serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Uczestnikom Polskiego Instytutu Dyrektorów przysługuje 25% zniżki od ceny udziału w Kongresie.

Współorganizatorami Europejskiego Kongresu Finansowego są Bank Pekao S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, NDI S.A., PKN Orlen S.A.

Więcej informacji o Kongresie znajdziecie Państwo tutaj.

"Corporate governance standards install trust, and in these times of turmoil, Europe needs companies that inspire trust by combining a spirit of entrepreneurship with good corporate governance andresponsible business operations."

ecoDa - The European Voice of Directors - organizacja zrzeszająca Instytuty Dyrektorów z krajów europejskich, której członkiem jest również PID, przyjęła w zeszłym tygodniu Raport Roczny za 2015. Zapraszamy do lektury.

Jerzy Podlewski

Pan dr Jerzy Podlewski przygotował relację z warsztatu „Nowy nadzór, nowe kary”, który odbył się 10 marca 2016 r. w Gdańsku. Artykuł ukazał się w ubiegłym tygodniu w Gazecie Ubezpieczeniowej.

"Pewien znajomy specjalista od compliance wspomniał mi ostatnio, że ludzie już tego psychicznie nie wytrzymują. Ta prywatna, a intrygująca opinia dotyczyła natłoku nowych regulacji we wszystkich już właściwie obszarach działalności gospodarczej, a w sektorze finansowym przede wszystkim.

Regulacje miały dać nam wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa...".  Czy tak się stało? Zachęcamy do lektury całego artykułu.

 

 • Szósta już edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, które odbędzie się w dniach 28-30 września br. w Sopocie. Tematem wiodącym tegorocznego EFNI będzie: Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki. Wspólnie z gośćmi z całego świata, będzie się toczyć dyskusja m.in. nad tym, jakie będą konsekwencje zmian technologicznych dla rynku pracy, czy nieodwołalnie czeka nas wzrost nierówności, polaryzacja i fragmentaryzacja pracy, zanik bezrobocia, ale i koniec stałego zatrudnienia, oraz postępująca komercjalizacja życia. Tegoroczne EFNI to również rozmowy o nowoczesnej polityce zatrudnienia, wspólnym rynku pracy w kontekście zagrożeń terrorystycznych i obaw przed uchodźcami, dostosowaniu systemu opieki społecznej do nowych warunków i form zatrudnienia. Zachęcamy do zapisania daty EFNI 2016 w Państwa kalendarzach.


 • Europejski Kongres Finansowy, w tym roku, odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2016, tradycyjnie w hotelu Sheraton, Sopocie. EKF to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i  stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej. więcej informacji…


 • 27 stycznia 2016 r. w Gdańsku będzie miało miejsce seminarium "KONKURENCYJNA EDUKACJA", którego mamy przyjemność być partonem. Panel dyskusyjny "Edukacja a właściwe marże. Jak edukacja wpływa na przyszły bilans?" poprowadzi Dorota Sobieniecka – dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu. Wśród panelistów m.in.: Henryka Bochniarz, Sylwia Hałas-Dej, Dariusz Filar oraz Przemek Pohrybieniuk. Dla uczestników PID mamy 6 zaproszeń. Więcej informacji

seminarium Konkurencyjna Edukacja

 • Mamy przyjemność zaprosić na piątą doroczną konferencją w Polsce MSSF: Poprawa przejrzystości sprawozdań finansowych. Organizowana jest ona przez Polską Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego oraz Polskim Instytutem Dyrektorów. Jej celem jest wsparcie członków komitetów audytu w skuteczniejszej realizacji ich funkcji oraz poprawie komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, organami regulacyjnymi i interesariuszami. Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2015 r. w Hotelu Radisson, ul. Grzybowska 24 od godz. 09:00 do godz. 16:00, Warszawa. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.


 • Polski Instytut Dyrektorów wraz z Polską Komisją Nadzoru Audytowego we współpracy z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego przedstawia konferencję Skuteczny Komitet Audytu: Wzmacnianie Kontroli, Zarządzanie Ryzykiem i Poprawa Sprawozdawczości Finansowej, która odbędzie się 16 stycznia 2016 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Konferencji jest wsparcie członków komitetów audytu w skuteczniejszej realizacji ich funkcji oraz poprawie komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, organami regulacyjnymi i interesariuszami. Szczegółowe informacje

 

 • 2 października 2015 roku o godzinie 17.30. w czasie Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, będzie miało miejsce uroczyste wręczenie wyróżnień WIZJONERZY 2015.
  To nagroda "Dziennika Gazety Prawnej" dla wiodących postaci polskiego biznesu. Honoruje tych właścicieli firm i menedżerów, którzy mieli wizję, determinację i odwagę. Wdrożyli wielkie projekty mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego. Dzięki swojemu uporowi i determinacji potrafili podnieść wartość firmy.
  Już po raz kolejny, Polski Instytut Dyrektorów na zaszczyt zasiadać w kapitule konkursu.
  Moderatorem gali będzie pan Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna, Polska.
  Bezpośrednio po gali odbędzie się, zorganizowany przez Dziennik Gazetę Prawną, panel dyskusyjny: "Wartość firmy. Ile wizjoner zaryzykuje dla biznesu”.

 

RÓWNOŚĆ W BIZNESIE – KAMPANIA PROMOCYJNA

MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
NA RZECZ AWANSÓW KOBIET

 • W jaki sposób poprawić sytuację kobiet w dostępie do pełnienia funkcji decyzyjnych w polskich firmach i instytucjach? Co zrobić, by raz na zawsze zlikwidować niewidzialne bariery, które utrudniają kobietom udział w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna kampanię promocyjną projektu "Równość w biznesie". Polski Instytut Dyrektorów jest jej częścią, poprzez dołączenie do grona Ambasadorów Równości w Biznesie.
  Kampania promocyjna zostanie zainaugurowana podczas briefingu prasowego z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzaty Fuszary, 2 września 2015 r., w holu głównym Giełdy Papierów Wartościowych, przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie związane z wyzwaniami we wdrażaniu polityki równościowej w Polsce, barierami stojącymi na ścieżkach kobiecych karier do gremiów decyzyjnych w biznesie oraz korzyściami płynącymi z wykorzystania potencjału różnorodności. Szczegółowe informacje nt Konferencji.
  Pełna lista Ambasadorów Równości w Biznesie oraz więcej informacji na temat projektu i kampanii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do znalezienia na stronie www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl
  oraz na profilu www.facebook.com/rownoscwbiznesie.

 


 • Europejski Kongres Finansowy ma na celu proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i  stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej. Komitetowi Honorowemu Kongresu EKF przewodniczy Lech Wałęsa, a Radzie Programowej - Jan Krzysztof Bielecki. W czerwcu odbył się w Sopocie kolejny, V Europejski Kongres Finansowy. Tegoroczny EKF patronatem honorowym objął Donald Tusk - Przewodniczący Rady Europejskiej, a tematem wiodącym była „Integracja europejska wobec kryzysu bezpieczeństwa”. Kongres został zainagurowany debatą na temat naprawy strefy euro oraz nadziei i wyzwań związanych z Unią Rynków Kapitałowych i Unią Energetyczną oraz wystąpieniem pt. „Hazard moralny na rynkach finansowych” wygłoszonym przez  Pana Marka Belkę, Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wystąpienia i dyskusje poświęcono długofalowym trendom, wyzwaniom i ryzykom stojącym przed Polską i Europą. 
  Poprzez rekomendacje ogłaszane na zakończenie obrad, Kongres nie tylko identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką, ale również przedstawia propozycje ich rozwiązania.
  EKF co roku rozwija swoje propozycje programowe, wyznaczając trendy i wzory do naśladowania innym tego typu kongresom. W tym roku, wielkim powodzeniem cieszyło się wprowadzenie po raz pierwszy debat oksfordzkich: „Warto być w strefie euro” oraz „Bez imigrantów Europę czeka porażka”. Oba starcia argumentów zwolenników i przeciwników tych debat wzbudziły emocje, również długo po ich zakończeniu. W V Europejskim Kongresie Finansowym uczestniczyło prawie 1500 przedstawicieli biznesu, a także administracji rządowej i samorządowej, świata akademickiego, mediów oraz polityki. Polski Instytut Dyrektorów ma zaszczyt uczestniczyć w pracach Rady Programowej EKF od pierwszej  edycji Kongresu. • LEOPOLIS FOR FUTURE jest bardzo ciekawą i godną polecenia uwadze inicjatywą polskiego środowiska biznesowego. W 2014 r., podczas tragicznych wydarzeń na kijowskim Majdanie, grupa polskich biznesmenów zaczęła realizować pomysł, aby najlepsi studenci ze Lwowa odbywali  staże w najlepszych spółkach w Polsce.
  Po sukcesie pierwszej edycji projektu, utworzono Fundację „Leopolis for Future”. Grzegorz Waluszewski, prezes Rady Fundacji, Artur Gabor, prezes Zarządu Fundacji, Paweł Gieryński członek Rady Fundacji  i Michał Kobosko członek Rady Fundacji wraz z Adamem Uszpolewiczem prezesem Zarządu Grupy Aviva, przystąpili do realizacji projektu w kolejnym roku. W 2015 r., oprócz Uniwersytetu Państwowego „Politechnika Lwowska” oraz Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki, do współpracy zaproszono także Lwowską Akademię Narodową. Do Polski zaproszono 25 studentów. W dniu 16  lipca 2015 r. miało miejsce wydarzenie kończące pobyt większości stażystów Leopolis for Future.  Polski Instytut Dyrektorów miał przyjemność przyłączyć się do tej inicjatywy. Prezes PID, mec. Beata Binek wygłosiła wykład nt. Corporate Governance., propagując ideę ładu korporacyjnego wśród ukraińskiej młodzieży. Inicjatywę popierały także m.in.: FM Bank S.A., Wirtualna Polska S.A., Orbis S.A., PKN Orlen S.A., NBP, BZ WBK, mPAY.S.A, a także Urząd Miasta Gdańska, bank Espirito Santo, koncern odzieżowy LPP S.A.
 • Roczne szkolenie „Profesjonalna Rada Nadzorcza” Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych (sala Notowań), ul. Książęca 4 . Polski Instytut Dyrektorów wraz z patronami merytorycznymi – Ministerstwem Skarbu Państwa i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rozpoczynają cykl rocznego szkolenia „Profesjonalna Rada Nadzorcza” skierowany do członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.W programie szkolenia znalazły się najistotniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych, m. in. zadania rady nadzorczej, obowiązki i odpowiedzialność członków rady nadzorczej, współpraca rady nadzorczej i zarządu, protokół rady nadzorczej, czy komitety wynagrodzeń i audytu. Po zakończonym cyklu szkoleń, uczestnikom zostaną przyznane certyfikaty podpisane przez Ministra Skarbu Państwa, prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, oraz prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów.
 • Oskładkowanie członków rad nadzorczych. Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej objęcie członków rad nadzorczych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym. Aktualnie, tekst ustawy został przekazany do Senatu (zgodnie z art. 52 Regulaminu Sejmu).
 • 22 lipca, na posiedzeniu nr 222, Komisja Nadzoru Finansowego wydała Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych:

http://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_tcm75-38575.pdf.

Wydając Zasady, Komisja miała na uwadze zarówno doświadczenie w nadzorze, jak i cele samego nadzoru, w tym zadania Komisji, które polegają m.in. na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku i zapewnieniu jego konkurencyjności – jak czytamy we wstępie do Zasad. Pełen tekst znajdą Państwo tutaj