Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. 22 582 95 30, kom. 784 940 025,  pid@pid.org.pl

Najbliższe wydarzenia

17.06.2015
konferencja

Polski Instytut Dyrektorów

POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW służy corporate governance – „ładowi korporacyjnemu”. Inspiruje i krzewi dobre praktyki na rynku kapitałowym, wspomaga doskonalenie wiedzy zarządów i rad nadzorczych, krzewi klimat sprzyjający zaufaniu do rynku i jego instytucji. PID działa w formie fundacji non profit. Jej działalność finansowana jest przez Mecenasów i Uczestników Fundacji oraz ze środków pozyskiwanych z własnej działalności gospodarczej.

 

Najważniejsze przedsięwzięcia:

 • Akademia PID konferencje, konsultacje i warsztaty adresowane do środowiska corporate governance
 • Seminaria - otwarte dla rynku, organizowane w rytmie codwutygodniowym spotkania na temat najbardziej aktualnych aspektów corporate governance w Polsce i na świecie
 • Korpus PID - lista kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych
 • Stanowiska PID - wobec istotnych problemów rynku

Aktualności

 

 • Zapraszamy na warsztat Pomiar Uniwersalny prowadzony przez Douglasa W. Hubbarda, który twierdzi, że wszystko można zmierzyć. Autor wydanej w Polsce książki pod tym samym tytułem – Pomiar Uniwersalny - poprowadzi warsztat 25 czerwca 2015 r. w Warszawie. Szczegóły na www.pomiaruniwersalny.pl
 • Uprzejmie informujemy, że Polski Instytut Dyrektorów objął patronat nad: Konferencją Nowe regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych spółek giełdowych. Podczas prelekcji zostaną przedstawione nowe obowiązki informacyjne wynikające z dyrektywy zmieniającej dyrektywę Transparency oraz rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR). Organizatorami konferencji są Komisja Nadzoru Finansowego oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 15 kwietnia, w Sali Notowań GPW, w godzinach 9:30 – 13:00. Szczegółowy program konferencji.
 • Roczne szkolenie „Profesjonalna Rada Nadzorcza” Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych (sala Notowań), ul. Książęca 4 . Polski Instytut Dyrektorów wraz z patronami merytorycznymi – Ministerstwem Skarbu Państwa i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rozpoczynają cykl rocznego szkolenia „Profesjonalna Rada Nadzorcza” skierowany do członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.W programie szkolenia znalazły się najistotniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych, m. in. zadania rady nadzorczej, obowiązki i odpowiedzialność członków rady nadzorczej, współpraca rady nadzorczej i zarządu, protokół rady nadzorczej, czy komitety wynagrodzeń i audytu. Po zakończonym cyklu szkoleń, uczestnikom zostaną przyznane certyfikaty podpisane przez Ministra Skarbu Państwa, Pana Włodzimierza Karpińskiego, prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Pana Pawła Tamborskiego, oraz prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów, Panią Beatę Binek.
 • ecoDa’s 10th anniversary conference "The Professionalism of Directors - Key to European competitiveness" 22 April 2015, Brussels, Goethe-Institut. The European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa) is celebrating 10th anniversary by organising a conference on which a broad issue of professionalism of directors will be discussed:
  • The Professionalism of directors:
  • Directors that deliver;
  • The importance of Business intelligence for boardrooms;
  • The Professionalism of Directors;
  • Directors that are well selected;
  • Challenges for the 10 coming years.
 • Time: 13:30 – 18:00 followed by a cocktail reception
 • Venue: Goethe-Institut Brussels, Rue Belliard 58, 1040 Brussels
 • Moderator: Suzanne Liljegren, Chair of ecoDa’s Communication Committee

For registration, please send your request to: secretariat(at)ecoda.org

 • Polski Instytut Dyrektorów oraz Klub Absolwentów University of Chicago w Polsce z przyjemnością zapraszają na wykład prof. Abbie J. Smith pt. "Corporate Behavior and Performance: The CEO Factor", który wygłosi w oparciu o swoje najnowsze badania empiryczne (częściowo opublikowane w Journal of Financial Economics). Prof. Abbie J. Smith jest członkiem Rady Dyrektorów i Rady Doradców funduszu DFA (Dimensional Funds Advisors), gdzie zasiada wspólnie z trzema lauretami Nagrody Nobla z Ekonomii: Mironem Scholesem, Eugenem Fama oraz Robertem Mertonem. Przyjazd do Polski i wykład prof. Abbie J. Smith został ufundowany przez The University of Chicago, którego prof. Smith jest profesorem. Prosimy o zarejestrowanie się.
 • Oskładkowanie członków rad nadzorczych. Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej objęcie członków rad nadzorczych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym. Aktualnie, tekst ustawy został przekazany do Senatu (zgodnie z art. 52 Regulaminu Sejmu).
 • 22 lipca, na posiedzeniu nr 222, Komisja Nadzoru Finansowego wydała Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych: http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/222_posiedzenie_KNF.html
  Wydając Zasady, Komisja miała na uwadze zarówno doświadczenie w nadzorze, jak i cele samego nadzoru, w tym zadania Komisji, które polegają m.in. na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku i zapewnieniu jego konkurencyjności – jak czytamy we wstępie do Zasad. Pełen tekst znajdą Państwo tutaj