Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, tel. 22 582 95 30, kom. 784 940 025,  pid@pid.org.pl

Najbliższe wydarzenia


Polski Instytut Dyrektorów

POLSKI INSTYTUT DYREKTORÓW służy corporate governance – „ładowi korporacyjnemu”. Inspiruje i krzewi dobre praktyki na rynku kapitałowym, wspomaga doskonalenie wiedzy zarządów i rad nadzorczych, krzewi klimat sprzyjający zaufaniu do rynku i jego instytucji. PID działa w formie fundacji non profit. Jej działalność finansowana jest przez Mecenasów i Uczestników Fundacji oraz ze środków pozyskiwanych z własnej działalności gospodarczej.

 

Najważniejsze przedsięwzięcia:

 • Akademia PID konferencje, konsultacje i warsztaty adresowane do środowiska corporate governance
 • Seminaria - otwarte dla rynku, organizowane w rytmie codwutygodniowym spotkania na temat najbardziej aktualnych aspektów corporate governance w Polsce i na świecie
 • Korpus PID - lista kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych
 • Stanowiska PID - wobec istotnych problemów rynku

Aktualności

 • Uprzejmie informujemy, że Polski Instytut Dyrektorów został Partnerem V Europejskiego Kongresu Finansowego. Serdecznie zapraszamy na tegoroczny Kongres, który Patronatem Honorowym objął Donald Tusk, a tematem wiodącym jestIntegracja europejska wobec kryzysu bezpieczeństwa”. Spotkanie odbędzie się w Sopocie w dniach 22 – 24 czerwca 2015.W Europejskim Kongresie Finansowym co roku uczestniczy ponad 1000 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, biznesu, świata akademickiego, mediów oraz polityków. Koszt uczestnictwa w V Europejskim Kongresie Finansowym wynosi 3500 zł plus 23% VAT. Członkom Polskiego Instytutu Dyrektorów przysługuje 25% rabat. Więcej informacji na stronie Kongresu: http://www.efcongress.com
 • Zapraszamy na warsztat Pomiar Uniwersalny prowadzony przez Douglasa W. Hubbarda, który twierdzi, że wszystko można zmierzyć. Autor wydanej w Polsce książki pod tym samym tytułem – Pomiar Uniwersalny - poprowadzi warsztat 25 czerwca 2015 r. w Warszawie. Szczegóły na www.pomiaruniwersalny.pl
 • Roczne szkolenie „Profesjonalna Rada Nadzorcza” Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych (sala Notowań), ul. Książęca 4 . Polski Instytut Dyrektorów wraz z patronami merytorycznymi – Ministerstwem Skarbu Państwa i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rozpoczynają cykl rocznego szkolenia „Profesjonalna Rada Nadzorcza” skierowany do członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.W programie szkolenia znalazły się najistotniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych, m. in. zadania rady nadzorczej, obowiązki i odpowiedzialność członków rady nadzorczej, współpraca rady nadzorczej i zarządu, protokół rady nadzorczej, czy komitety wynagrodzeń i audytu. Po zakończonym cyklu szkoleń, uczestnikom zostaną przyznane certyfikaty podpisane przez Ministra Skarbu Państwa, Pana Włodzimierza Karpińskiego, prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Pana Pawła Tamborskiego, oraz prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów, Panią Beatę Binek.
 • Oskładkowanie członków rad nadzorczych. Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej objęcie członków rad nadzorczych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym. Aktualnie, tekst ustawy został przekazany do Senatu (zgodnie z art. 52 Regulaminu Sejmu).
 • 22 lipca, na posiedzeniu nr 222, Komisja Nadzoru Finansowego wydała Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych: http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/222_posiedzenie_KNF.html
  Wydając Zasady, Komisja miała na uwadze zarówno doświadczenie w nadzorze, jak i cele samego nadzoru, w tym zadania Komisji, które polegają m.in. na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku i zapewnieniu jego konkurencyjności – jak czytamy we wstępie do Zasad. Pełen tekst znajdą Państwo tutaj